USLOVI KORIŠĆENJA

Ovaj dokument(zajedno sa drugim dokumentima koji se ovde spominju) utvđuje opšte uslove za korišćenje veb-sajta: www.buffalo.rs (u daljem tekstu: Veb-sajt) i kupovinu proizvoda preko Veb-sajta.

Postavljanjem, upravljanjem i prodajom preko Veb-sajta rukovodi:

BUFFALO TRADE DOO NOVI PAZAR
Kej skopskih žrtava BB, 36300 NOVI PAZAR
MB: 20302836
PIB: 105061133
Email: office@buffalo.rs (u daljem tekstu: BUFFALO ili mi).

Molimo Vas da pažljivo pročitate ove Uslove korišćenja Veb-sajta i kupovine proizvoda (u daljem tekstu: Uslovi korišćenja), pre korišćenja Veb-sajta. Korišćenjem Veb-sajta smatra se da je korisnik upoznat sa ovim Uslovima korišćenja i da ih prihvata.

Buffalo može da izmeni sadržaj ovih Uslova, asortiman proizvoda, cene proizvoda, kao i druge podatke koji se odnose na Veb-sajt, zbog čega su korisnici Veb-sajta dužni da prilikom svake posete pažljivo pregledaju sadržaj Veb-sajta. Prilikom korišćenja Veb-sajta ili naručivanja proizvoda preko Veb-sajta, obavezuju Vas ovi Uslovi korišćenja. Ako se ne slažete sa Uslovima i svrhom i načinom obrade Vaših ličnih podataka molimo Vas da ne koristite Veb-sajt. Ako imate pitanja u vezi sa ovim Uslovima možete da nas kontaktirati na email adresu: office@buffalo.rs ili na broj telefona: +381 65 387 9 387.

 

Odricanje od odgovornosti

Buffalo ne preuzima odgovornost za štetu koju korisnik pretrpi usled: toga što nije pročitao Uslove; nemogućnosti da se izvrši kupovina preko Veb-sajta iz opravdanih razloga; nemogućnosti korišćenja Veb-sajta zbog održavanja, obezbeđenja ili bilo kog drugog tehničkog razloga, kao i usled uskraćivanja pristupa Veb-sajtu zbog nedozvoljenih načina korišćenja.

Korišćenje Veb-sajta

Podatke (uključujući i Vaše lične podatke) koje nam date obradićemo u skladu sa ovim Uslovima. Kada koristite Veb-sajt, slažete se sa obradom Vaših ličnih podataka u skladu sa navedenim dokumentima.

Korišćenjem Veb-sajta i naručivanjem proizvoda preko Veb-sajta, prihvatate da:

  • koristite Veb-sajt samo za pretragu i pravno valjane narudžbine;
  • nećete upućivati lažne ili obmanjujuće narudžbine;
  • navedena email adresa, adresa i/ili drugi kontakt podaci koje navodite su tačni, važeći i potpuni.

Naručivanjem proizvoda preko Veb-sajta pristajete da Buffalo upotrebljava Vaše lične podatke da Vas kontaktira u svrhu izvršenja Vaše narudžbine, ukoliko je to potrebno, a u skladu sa Obaveštenjem o obradi podataka o ličnosti. Ukoliko ne navedete sve podatke koji su nam potrebni, nećete moći da izvršite kupovinu proizvoda. Kada vršite naručivanje proizvoda preko Veb-sajtam potvrđujete da imate više od 18 godina i da ste sposobni za zaključenje obavezujućih ugovora.

Kupovina proizvoda

Prezentacija proizvoda na Veb-sajtu predstavlja ponudu za zaključenje ugovora o kupoprodaji proizvoda. Ugovor o kupoprodaji zaključujete sa BUFFALO kao prodavcem. Zaključenjem ugovora o kupoprodaji sa BUFFALO imate sva prava predviđena važećim zakonima. Naručivanjem proizvoda preko Veb-sajta korisnik se obavezuje da izvrši plaćanje BUFFALO-u.

Klikom na dugme ,,naručite” na zadnjem koraku postupka naručivanja vi ste izdali obavezujući nalog za kupovinu i obavezali ste se da izvršite plaćanje. Posle navedenog u najkraćem mogućem roku narudžbenica će biti kreirana i odmaha Vam biti poslat email koji sadrži sve elemente Vaše narudžbenice.

 

Naručivanje

Proizvode putem Veb-sajta možete da naručite samo elektronskim putem, što znači da je isključena mogućnost naručivanja putem telefona ili pisma. Kao i u klasičnoj prodavnici, prvo je potrebno da na Veb-sajtu odaberete proizvode koje želite da naručite. Odaberite polja za boju i veličinu, koja su obavezna, a i možete izabrati koliko komada jednog proizvoda želite da naručite. Pomoću dugmeta “dodajte u korpu” koje se nalazi na svakoj stranici Veb-sajta koja se odnosi na proizvod, određeni proizvod stavljate u “korpu”. Kada ste odabrali željene proizvode i želite da pogledate šta ste sve stavili u korpu, izaberite link „korpa“. „Korpa“ poseduje opciju da ukoliko ste se predomislili i više ne želite da kupite određeni proizvod, možete da ga zamenite (boju, veličinu, itd…) ili da ga izbacite iz korpe.

Proizvode koje ste izabrali i koji se sada nalaze u linku „korpa“ naručujete klikom na link „KASA“ ili “NARUČI”.

Prilikom preduzimanja poslednjeg koraka naručivanja biće Vam prikazani svi detalji Vaše narudžbenice i iskazani svi troškovi. Tada potvrđujete svoju narudžbenicu ili od nje odustajete. Svakom kupcu je pružena mogućnost da pre nego što pošalje narudžbenicu sa izabranim proizvodima, još jednom proveri unete podatke i otkloni eventulane greške koje su nastale prilikom unosa istih.

Klikom na link „NARUČI“ narudžbenica će biti kreirana i odmah će Vam biti poslat email koji sadrži sve elemente Vaše narudžbenice.

Naručivanje preko Veb-sajta je jednostavno, čak i ako nešto pogrešite spremni smo da Vam pomognemo u svakoj situaciji.

Nakon obavljene narudžbine (kao što je u prethodnom delu detaljno opisano), dobićete na svoj email obaveštenje u kome stoje svi podaci o narudžbini. Međutim, ukoliko iz nekog razloga isporuka naručene robe ne bude moguća, BUFFALO je dužan da Vas bez odlaganja o tome obavesti.

Cena proizvoda

Kupoprodajna cena proizvoda je naznačena na Veb-sajtu pored svakog proizvoda.

Način plaćanja

Proizvode koje ste naručili i želite da kupiti putem Veb-sajta možete da platite pouzećem.

Plaćanje se može izvršiti samo u gotovom novcu na ruke dostavljaču, koji Vam je doneo Vašu narudžbinu.

Zatvori Korpa
Zatvori Lista želja
Close Recently Viewed
Zatvori
Zatvori
Kategorije